Chrzest

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego roku A

Czy była potrzeba, aby Pan otrzymał chrzest? Zapytany odpowiadam szybko: a czy było potrzebne , żeby Pan się urodził? Czy była potrzeba, aby został ukrzyżowany? Czy było potrzebne, aby Pan umarł, aby Go pochowano? Skoro więc przyjął dla nas tak wielkie upokorzenie, to dlaczego nie miałby przyjąć chrztu? Dlaczego przyjął chrzest od sługi? Abyś ty nie uważał sobie za ujmę przyjąć chrzest od Pana. Zwróćcie, drodzy, na to uwagę, że w Kościele katechumeni mogą być obficiej obdarzeni łaską. Zdarza się bowiem, że widzisz katechumena, który może zna zbawienną naukę wiary lepiej niż wielu wiernych. Powstaje obawa, aby on sobie nie postawił pytania odnośnie chrztu świętego, który grzechy odpuszcza: Cóż jeszcze więcej otrzymam? Oto lepszy jestem od tego lub tamtego wierzącego, który już jest ochrzczony. Wówczas lekceważy sobie przystąpienie do chrztu. A jednak jeśli nie przystąpi do zbawiennego chrztu,, który od grzechów uwalnia, to z całą swą doskonałością nie może wejść do niebieskiego królestwa.

Dlatego sam Pan przystępuje, aby otrzymać chrzest od sługi swego, choć sam nie miał nic, co by Mu miało być darowane ani też nic, z czego miałby być obmyty. A do zarozumiałego i wywyższającego się mówi: Dlaczego się wynosisz? Jaka jest twoja doskonałość? Jaka jest twoja łaska? Czy może być większa, niż Moja? Skoro Ja przybyłem do sługi, dlaczego ty wzbraniasz się przyjść do Pana? (…)

To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? – pyta Jan. Jezus mu odpowiada: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Co to znaczy, że ma być wypełniona wszelka sprawiedliwość? Przyszedłem umrzeć za ludzi, a nie miałbym być dla ludzi ochrzczonym? Miara uniżenia ma być pełna. Czyż nie miał przyjąć chrztu od dobrego sługi Ten, który od złych sług przyjął mękę?

św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana 4, 13-14

 

 Fot. J. Toporkiewicz

Zostaw odpowiedź

Możesz użyć tych tagów i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>