Kategoria Droga światła ze św. Ritą

Spotkanie XIV – Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego

XIV spotkanie

Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego

Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2, 1-6)

Trwać w oczekiwaniu razem z innymi na tym samym miejscu. Nie wyprzedzać, nie biec do przodu. Cierpliwie czekać. Ale też nie rozleniwiać się, nie opóźniać, nie wracać wciąż do wspomnień. Trwać. Tu i teraz...

Czytaj więcej...

Spotkanie XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego

XIII spotkanie

Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego

Uczniowie zebrali się w sali na górze Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1, 10-14)

Oczekiwać na Nieskończonego to trwać w jednomyślnym zjednoczeniu z Tobą, Jezu. Być w tej chwili, która jest dana mi teraz. To oczekiwać bez snucia własnych planów, mierzenia na miarę jedynie własnych możliwości. „Duch wieje gdzie chce” (J 3, 8) i dokonuje w naszym życiu rzeczy niemożliwych.

Święta Rito, Patronko spraw po ludzku niemożliwych, Ty miałaś serce zawsze otwarte na „teraz” i owo „jeszcze nie”, na które wciąż czekałaś...

Czytaj więcej...

Spotkanie XII – Jezus wstępuje do nieba

XII spotkanie

Jezus wstępuje do nieba 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16, 14-20)

Jezu, Ty współdziałasz z nami aż do tej pory. Nie my z Tobą, ale Ty z nami. Bo Ty zawsze jesteś Pierwszy w naszym działaniu, cokolwiek czynimy zgodnego z Twoim zamysłem. A czy nie próbujemy czasem działać sami? Być samowystarczalni? I dlatego właśnie się potykamy, byśmy nie zapomnieli, kto jest Bogiem – źródłem każdego dobrego natchnienia i czynu.

Święta Rito, Ty wszystko czyniłaś w Obecności Pana. Wolałaś zrezygnować z wielu rzeczy, a nawet bliskich osób, niż utracić łączność z Nim...

Czytaj więcej...

Spotkanie XI – Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa

XI spotkanie
Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa 

Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 16-20)

Dlaczego jest tyle cierpienia wokół mnie i we mnie? Gdzie jest dobry Bóg, który na to wszystko pozwala? On jest w samym środku, cierpi wraz ze mną. Razem ze mną upada i podnosi mnie do swego Serca. Jest w każdej chwili, w każdym doświadczeniu. Choćby własna mama o mnie zapomniała, On o mnie nie zapomni (por. Iz 49, 15)...

Czytaj więcej...

Spotkanie X – Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię

X spotkanie
Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię

Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje! (J 21, 15-19)

Dopiero gdy upadniemy i doświadczymy Twego przebaczenia, zaczynamy dostrzegać głębię Twojego Miłosierdzia...

Czytaj więcej...

Spotkanie IX – Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego

IX spotkanie

Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego

Jezus stanął na brzegu i rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na posiłek? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć (J21, 4-12)

Piotr i inni, jako doświadczeni rybacy, wiedzieli, że ryby łowi się w nocy. Gdy kazałeś im, Jezu, zarzucić sieci, postąpili wbrew swemu doświadczeniu i rozsądkowi. Wszystko mówiło, że to niemożliwe. A jednak dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy nie mamy nic do „jedzenia”, Ty wykorzystasz każdą okazję, by zaspokoić wszelki nasz głód na swój sposób – często wbrew naszym oczekiwaniom.

Święta Rito, Ty w swoim życiu często szłaś za głosem P...

Czytaj więcej...

Spotkanie VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

VIII spotkanie
Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza

Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! (J 20,24-29)

Tomasz upiera się, stawia warunki: „jeśli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A później na sam widok ran wyznaje: „Pan mój i Bóg mój!”. Jak często i ja stawiam takie ograniczenia i warunki w spotkaniu w Tobą, Jezu! A gdy już do niego dochodzi – wszystko jest inaczej. Bo Ty zawsze przychodzisz inaczej.

Święta Rito, Ty byłaś otwarta na dar spotkania, uproś nam łaskę oczekiwania b...

Czytaj więcej...

Spotkanie VII – Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania

VII spotkanie
Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania

A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 19-23)

Jezu, tylko Ty jesteś źródłem pokoju. A prawdziwy pokój jest wtedy, gdy między nami i w nas samych jest miłosierdzie. Jeśli nie chcę komuś przebaczyć, zatrzymuję w swym sercu pewien podział, „zgrzyt”. Wtedy mogę czasem w chwilach odpoczynku odczuć tzw. „święty spokój”, ale to nigdy nie jest ten prawdziwy Pokój  – od Ciebie…

Święta Rito, Orędowniczko Pokoju, Ty niosłaś innym Chrystusa, przebaczając im rany, jakie Tobie zad...

Czytaj więcej...

Spotkanie VI – Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów

VI Spotkanie
Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów

Jezus stanął pośród nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam (Łk24, 36-45)

Gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w Twoje imię, Jezu, tam Ty jesteś.  (por. Mt 18,2) Tak bardzo dbasz o wyrwanie nas z marazmu niewiary, że chcesz rozwiewać wszystkie nasze wątpliwości. Nasze domysły, lęki, „zmieszania” rozbijasz o Swoje Rany. Nas prosisz o jedno: popatrz i dotknij. Nie pragniesz wielkich ‘akcji’, naszego działania, tylko tego, abyśmy uczyli się być, trwać, patrzeć i dotykać...

Czytaj więcej...

Spotkanie V – Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba

V Spotkanie
Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba

Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im (Łk 24, 28-35)

Jezu, Ty łamiesz chleb. Codziennie podczas Eucharystii kapłan łamie Hostię – Twoje Ciało. Dopiero wtedy widać w Nim bowiem blask Zmartwychwstania. Właśnie w tych momentach, gdy moje życie było połamane, serce rozdarte, objawia się największy blask Twej łaski.

Święta Rito – patrząc tylko po ludzku – Twoje życie było całe połamane, a nawet potrzaskane: niespełnione początkowo powołanie, śmierć męża, synów, odrzucenie przez siostry… Ale z pomocą łaski te właśnie momenty przemieniłaś w chwile, w których  Miłość Pana objawia się w Twoim życiu...

Czytaj więcej...