Kategoria 15 czwartków ze św. Ritą

Piętnasty czwartek

Piętnasty czwartek: śmierć św. Rity

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – śmierć św. Rity

22 maja 1457 roku, po długiej chorobie, Rita powróciła do domu Ojca. Jej odejściu towarzyszyło powszechne przekonanie, że natychmiast zostanie przyjęta przez Boga.

Słuchając Słowa (1 Kor 7, 29-31)

„Mówię, bracia, czas jest krótki...

Czytaj więcej...

Czternasty czwartek

Czternasty czwartek: św. Rita ubogacona darami niebieskimi

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – św. Rita ubogacona darami niebieskimi

Tym, co wyróżnia życie św. Rity i jest przedmiotem wielkiego podziwu, są liczne cudowne wydarzenia i obfitość nadzwyczajnych łask, których doświadczyła...

Czytaj więcej...

Trzynasty czwartek

Trzynasty czwartek: św. Rita a dobra doczesne

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – św. Rita a dobra doczesne

Św. Rita od swego dzieciństwa aż do ostatniego tchnienia okazywała, z dnia na dzień, w sposób coraz bardziej wyraźny, właściwy stosunek do dóbr doczesnych...

Czytaj więcej...

Dwunasty czwartek

Dwunasty czwartek: św. Rita pokutująca

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – św. Rita pokutująca

Można powiedzieć, że św. Rita spędziła swoje życie nieustannie pokutując. Nie uważała za właściwe szukać w tym życiu ziemskich radości; źródło jej szczęścia znajdowało się gdzie indziej – w niebie...

Czytaj więcej...

Jedenasty czwartek

Jedenasty czwartek: miłość św. Rity do bliźnich

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – miłość św. Rity do bliźnich

Rozpalona Bożą miłością św. Rita żywiła w swym sercu tę miłość, która jest nierozerwalnie związana z przykazaniem miłości Boga, a więc miłość bliźniego...

Czytaj więcej...

Dziesiąty czwartek

Dziesiąty czwartek: św. Rita rozpalona Bożą miłością

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – św. Rita rozpalona Bożą miłością

Nad całym życiem św. Rity dominuje, absolutnie i w sposób niekwestionowany, miłość do Boga...

Czytaj więcej...

Dziewiąty czwartek

Dziewiąty czwartek: Ukryte życie Rity

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Ukryte życie Rity

Nasza święta z Cascia była cała przepełniona pragnieniem zjednoczenia się z Bogiem, do którego dążyła nie inaczej, jak tylko w ciszy i samotności...

Czytaj więcej...

Ósmy czwartek

Ósmy czwartek: Św. Rita miłośniczką krzyża

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Św. Rita miłośniczką krzyża

Kontemplacja męki Ukrzyżowanego i gorące pragnienie, aby wziąć na siebie choć część cierpień Chrystusa, były dla św. Rity ciągłym impulsem do pokuty...

Czytaj więcej...

Siódmy czwartek… Rita przykładem życia

Siódmy czwartek: Rita przykładem życia religijnego

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Rita przykładem życia religijnego

Zaledwie Rita wstąpiła do klasztoru w Cascii, oczom wszystkich sióstr ukazały się jej niezwykłe cnoty. Była przykładem doskonałej zakonnicy. Zachowywała wiernie i z największą troską wszystkie przepisy Reguły zakonnej...

Czytaj więcej...

Szósty czwartek… Rita wstępuje do klasztoru

Szósty czwartek: Rita wstępuje do klasztoru

Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie

Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Rozważanie – Rita wstępuje do klasztoru

Pozbawiona bliskich Rita kieruje swe kroki do Sióstr Augustianek z klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascia z prośbą o przyjęcie do wspólnoty. Została jednak trzykrotnie odrzucona...

Czytaj więcej...