Kategoria Historia kultu

bł. Rita w litanii do Świętych Augustiańskich

Świadectwem szczególnego kultu, jakim cieszyła się Rita, jest litania do świętych augustiańskich, zamieszczona w książeczce, przepisanej ręcznie przez augustianina Tadeusza Pankiewicza w 1828 r., a zatytułowanej: Nabożeństwo dziwney pobożności dla osób zakonnych oboiey płci.  Wśród wierszowanych wezwań litanii, zwykle dwu-, cztero- lub sześciowierszowych, wezwanie skierowane do  bł. Rity jest najdłuższe i najbardziej rozbudowane, zawiera niemal skrót jej życiorysu:

 

Błogosławiona Ryto wdowo

nad mężową uciętą głową

srodze na sercu bolejąca

synów chcących zemsty prosząca

by śmierci ojca zapomnieli

lecz gdy się uskromnić nie chcieli

za twą prośbą od Boga karę

wzięli przelawszy grzechów miarę.

Ty do Zakonu Augustyna

wpraszasz się, o miła...

Czytaj więcej...

XVII – wieczny modlitewnik…

Wśród rękopisów z krakowskiego konwentu augustianów zachował się XVII-wieczny modlitewnik, zawierający łacińskie modlitwy na wszystkie dni roku za przyczyną świętych, wspominanych każdego dnia. Pod datą 22 maja zamieszczona jest  modlitwa do błogosławionej Rity wdowy, wspominająca jej cudowne wprowadzenie do klasztoru za przyczyną świętych: Jana Chrzciciela, Augustyna i Mikołaja z Tolentino oraz stygmat ciernia i cud róży. [1]  Natomiast w liturgicznych modlitwach własnych Zakonu Augustiańskiego, przepisanych przez jednego z zakonników konwentu krakowskiego w  1711 r., znajdujemy teksty przeznaczone na dzień 22 maja jako święto błogosławionej Rity wdowy, a wśród nich własne czytania z fragmentami jej życiorysu. [2]

[1] BJ rękopis 213 / 53, Invocatio ...
Czytaj więcej...

Początki kultu w Polsce

W Polsce kult Rity jako błogosławionej ograniczał się początkowo do Zakonu Augustiańskiego. W augustiańskim kościele św. Katarzyny w Krakowie jej postać przedstawia jedna z figur dekoracji rzeźbiarskiej głównego  ołtarza, który powstał na początku XVII w. Wzmianki w XVIII-wiecznych inwentarzach kościoła, mówiące o ołtarzu św. Rity, który znajdował się w kaplicy św. Doroty przy krużgankach [1], nie pozwalają z całą pewnością stwierdzić, czy chodzi o jakiś wcześniejszy obraz, czy też był to XVIII-wieczny obraz olejny, umieszczony później w bocznym ołtarzu w kościele. Przedstawia on bł. Ritę na modlitwie przed krzyżem, otrzymującą stygmat cierniowej korony...

Czytaj więcej...