Koronka do św. Rity

Koronka do świętej Rity

Jak odmawiać „Koronkę do św. Rity”:

Znak krzyża: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała Ojcu;
Następnie: Ojcze nasz w intencji Rodziny Augustiańskiej


Zapowiedź tajemnicy, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała OjcuŚwięta Rito, naucz nas kochać.

Wprowadzenie:

Każda świętość rodzi się z miłości, która jest największym przykazaniem Chrystusowego przesłania.

Duchowość św. Rity to duchowość miłości.

Święta Rita naśladuje w ten sposób duchowość Świętego Ojca Augustyna, który wytyczył drogę rozwoju życia, zarówno doczesnego, jak i duchowego, szlakiem wzrostu miłości:

Drogą duchową św. Rity był wzrost w miłości. Podążajmy w modlitwie głównymi etapami tej ścieżki, prosząc Świętą, by pomagała nam wzrastać na takiej samej drodze miłości.

TAJEMNICE

Tajemnica pierwsza: Miłość św. Rity do Boga.

Św. Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana. Prośmy św. Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu.

Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica druga: Miłość św. Rity do rodziny.

Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza własna rodzina, ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Św. Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu.

Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica trzecia: Miłość św. Rity w przeciwnościach losu.

Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla św. Rity nadszedł moment trudności, bólu, niezrozumienia – zabójstwo męża w zdradziecki sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać.

Za wstawiennictwem św. Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej Opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali.

Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica czwarta: Miłość św. Rity owocuje przebaczeniem.

Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi kochać, umie też przebaczać.

Św. Rita potrafiła przebaczyć ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała. Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia.

Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica piąta: Miłość św. Rity niesie pojednanie i pokój.

Przebaczenie nie służy niczemu, lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi do pojednania i pokoju, jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości. Św. Rita uwierzyła Słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nienawiścią. Prośmy św. Ritę o wstawiennictwo, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku.

Ojcze nasz, 3 x Zdrowa Maryjo, Chwała Ojcu.

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica szósta: Miłość św. Rity, przez którą w sposób całkowity ofiarowuje swe życie Bogu i bliźnim.

Po utracie męża i synów, w wieku 30 lat, św. Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie – w służbie miłości. Dlatego też poświęciła się Panu, składając śluby zakonne. Jako augustiańska mniszka kontynuowała swe charytatywne dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech św. Rita wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg.

Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Święta Rito, naucz nas kochać.

Tajemnica siódma: Miłość św. Rity do Chrystusa Ukrzyżowanego.

Św. Rita, w uniesieniu miłości, poprosiła Pana, by mogła uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. A Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbijającego się
w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie piętnaście lat swego ziemskiego życia. Prośmy św. Ritę, by miłość stała się siłą napędową naszego życia.

Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Święta Rito, naucz nas kochać.

Wersja do druku dwustronnego (plik pdf)

Zostaw odpowiedź

Możesz użyć tych tagów i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>