codzienna tagged posts

Modlitwa na 22 stycznia

Zapraszamy dziś do modlitwy we wszystkich intencjach czcicieli św. Rity:

Przyozdobiony blaskiem Chrystusa był dla ciebie raj, o święta Rito, 22 maja tego roku, który otworzył ci bramy Niebieskiego Jeruzalem. Również dla nas piękny był błogosławiony dzień, kiedy okryłaś nas dobroczynnym płaszczem twej opieki. Z radością wspominamy dziś twe błogosławione przejście z tego świata do raju, bowiem stało się ono dla nas początkiem łask z nieba, jakie otrzymujemy przez twoje nieustanne wstawiennictwo. Niech twoja opieka będzie dla nas wszystkich tarczą osłaniającą od ciosów nieszczęścia. Módl się zawsze za każdym, kto cię pozdrawia i wzywa na ratunek.

O, orędowniczko w sprawach trudnych, wspomóż nieszczęśliwych, uzdrów chorych, pociesz strapionych, broń Kośc...

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 21 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Jezu, Ty chcesz mnie dziś zaprowadzić do sanktuarium mojego serca, w którym Sam przebywasz. Pragniesz oczyścić moje serce, bym mógł służyć Ci tak, jak Ty służyłeś tym, których spotykałeś. Daj mi łaski wytrwania przy Tobie w doświadczeniu oczyszczającej Miłości, nawet gdy nikt mnie nie zrozumie.

Święta Rito, ciebie Pan wybrał do szczególnej więzi ze sobą. Na tej drodze doświadczyłaś też samotności i odrzucenia, naucz mnie wytrwałości w takim doświadczaniu łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 20 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Panie, Ty dziś wybierasz mnie do szczególnej bliskości z Tobą. Tak bardzo pragniesz przytulić mnie do Swego Serca. Proszę, daj mi łaskę poznawania Ciebie w Prawdzie, bez moich schematów, przyzwyczajeń czy stereotypów. Pomóż mi odkrywać Twoją wierność nawet wtedy, gdy ja zawodzę.

Święta Rito, ty byłaś wierną Oblubienicą Jezusa, niosąc dar Jego Miłości i szczęścia innym. Naucz mnie odnajdywania Go w mojej codzienności, abym nie wątpił w Jego kochającą i cichą obecność. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 19 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Jezu, jak często poszukuję Cię tylko ze względu na pragnienie uzdrowienia fizycznego, odczucia Twojej mocy, dobrego samopoczucia. A Ty pragniesz, abym szukał Ciebie niezależnie od tego – i trwał przy Tobie w każdej chwili dnia. Daj mi łaskę odkrywania Twego prawdziwego Oblicza.

Święta Rito, całe twoje życie było poszukiwaniem woli Ojca, naucz i mnie przede wszystkim odnajdywać Jego pragnienia, zamiast koncentrować się na sobie. Uproś mi łaskę mocnej wiary w Jego dobroć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 18 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Panie, Ty jesteś Królem Pokoju. Uzdrów dziś we mnie wszystko, co już dawno uschło z braku Twojej Miłości. Oczyść mnie dzisiaj i daj odwagę stanięcia przed Tobą i pokazania Ci wszystkiego, co próbuję jeszcze przed Tobą ukryć. Pomóż mi wyciągnąć dziś z mroku te największe sekrety i dotknij ich Swoją mocą.

Święta Rito, ty zawsze w pokornej prawdzie o sobie samej stawałaś przed Jezusem, naucz mnie tej wrażliwości serca, abym umiał odnaleźć dobro w moim życiu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 17 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Jezu, Ty pragniesz dać mi dziś Twoje pocieszenie i umocnienie w mojej drodze ku Tobie. Pomóż mi odnowić moją gorliwość w dążeniu za Tobą, abym zawsze pamiętał, że to Twoja Miłość jest najważniejsza. Dałeś mi Ją jako silną kotwicę w mojej duszy. Pomóż mi trzymać się jej mimo przeciwności, które napotykam wciąż na mojej drodze.

Święta Rito, ty nigdy nie zwątpiłaś w Miłość twego Oblubieńca, choć doświadczyłaś wiele trudnych rzeczy w swoim życiu. Naucz mnie zaufania Mu niezależnie od tego, co będzie się działo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 16 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Panie, tylko Ty jesteś moim jedynym Zbawicielem. Uwalniasz mnie od wszystkiego, co jest złe w moim życiu, biorąc na Siebie mój grzech. To Miłość daje Ci taką moc posłuszeństwa. Odnów dziś moje serce, abym potrafił przyjąć łaskę, którą dla mnie specjalnie przygotowałeś. 

Święta Rito, ty trwałaś wciąż przy Jezusie. Ucz mnie takiego czuwania, aby było ono zawsze oczekiwaniem na Jego przyjście do mojego serca. Uproś mi łaskę wyrwania z gnuśności i letniości ducha. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 15 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Jezu, Ty wzywasz mnie dziś do tego, abym świecił Twoim światłem wobec innych. Pochylasz się nad moją słabością i rozświetlasz ją blaskiem Swojej nieskończonej Miłości. Daj mi łaskę takiego spojrzenia na drugiego człowieka, abym dostrzegał w nim Twoje dobro. Ucz mnie bycia świadkiem Twego Miłosierdzia. 

Święta Rito, prowadź mnie do Boga Ojca, abym miał tak silną wiarę, by w moim życiu niemożliwe stawało się możliwe każdego dnia. Ucz mnie być świadkiem Zmartwychwstania. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 14 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Panie, dziś przyznaję się do tego, że jestem zwykłym grzesznikiem. Wiele razy raniłem Twoje Serce, odchodząc daleko od Ciebie. Proszę jednak, przyjmij mnie dziś i ulecz moją duszę, wciąż poszukującą Miłości. Z ufnością podchodzę dziś do Twego tronu łaski i proszę o Miłosierdzie nade mną. 

Święta Rito, ty byłaś pokorną służebnicą Jezusa, ucz mnie przyjmowania Jego Słowa z ufnością, nawet wtedy, gdy przeszywa moje serce bólem. Uproś mi łaskę, aby z tego cierpienia rodził się we mnie wciąż nowy człowiek. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 13 stycznia

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Jezu, otwórz moje uszy na Twoje Słowo. Pomóż mi poznać to, co chcesz do mnie dziś powiedzieć tak bardzo osobiście, w intymnym spotkaniu serce w Serce. Daj mi usłyszeć to, że podnosisz mnie z łoża mojej niemocy, grzechu, niewoli. Udziel mi łaski powstania. 

Święta Rito, ty niosłaś w swym sercu otaczających cię ludzi prosto do Boga. Weź dziś w swoje ręce wszystkie moje intencje, a szczególnie te trudne sprawy i oddaj je Jezusowi. Ucz mnie zawierzania Jego Słowu w każdej sytuacji. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dziś nasze Zgromadzenie modli się o nowe powołania – zapraszamy do wspólnej modlitwy:
Święta Rito, Patronko życia zakonnego, która w heroiczny sposób wypełniałaś śluby czyst...

Czytaj więcej...