Nowe świadectwo

Pan Bóg wspiera nas swymi łaskami. Często udziela nam ich również za przyczyną świętych. Święta Rita jest naszą szczególną orędowniczką, zwłaszcza w czasie utrapienia, w sytuacjach trudnych, a po ludzku nawet „beznadziejnych”. Często wspiera nas w chorobie, osamotnieniu, uczy wybaczać, kochać drugiego człowieka.

Doświadczyłeś (doświadczyłaś) szczególnej łaski za Jej przyczyną? Podziel się tym  z nami! Niech Twoje słowa umocnią tych, którzy teraz znajdują się w trudnej sytuacji. Napisz nam o Twoim doświadczeniu, choćby kilka zdań:

[Contact_Form_Builder id=”10″]