Kategoria Uncategorized

Novena to Saint Rita – THIRD DAY

„See, I set before you today [two ways]
life and prosperity, death and destruction.”

Dt 30, 15

Lord, you always leave me freedom of choice. It’s my decision whether I choose life – which means being with you – or spiritual death – that is sin. In my life there aren’t blind alleys or alleys without exit. You always leave my heart the decision. At any time I can choose good or evil, because the apparent indifference is still not the fulfillment of your will. „For me to live is Christ” – wrote St. Paul. Teach me, Jesus, this union with you, that I always know, what is your will.

St. Rita, after the brutal murder of your husband you had to make a choice: revenge or forgiveness – death or life. Your sons, who initially wanted revenge – died...

Czytaj więcej...

Codzienna modlitwa – 28 czerwca

Poświęćmy dziś chwilę na codzienną modlitwę za przyczyną św. Rity:

Jezu, Ty uspokajasz każdą burzę w moim życiu. Jesteś źródłem pokoju, jaki mam w sercu. Św. Rito, ucz mnie takiego bezwarunkowego zawierzenia Panu podczas wichury i zamieszania codzienności. Zwiastunko Pokoju, wyproś mi łaskę cichego przylgnięcia do Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Czytaj więcej...

Nasza Riteńka!

To było rok temu… miałam 25 lat, byłam żoną wspaniałego męża, mamą 5-cio letniego Wiktora. Po urodzeniu synka straciłam cztery kolejne 6-cio tygodniowe ciąże… powoli zaczynałam tracić wiarę w naturalne macierzyństwo. Zaczęliśmy z mężem planować adopcję, (zresztą plany pozostają aktualne i mam nadzieję za jakiś czas zostać także mamą adopcyjną) Stwierdzono u mnie niedoczynność tarczycy, która pewnie była powodem poronień. Zaczęłam kurację przyjmowania leków. Ale wymarzone dziecko nie pojawiło się…

Usłyszałam o św. Ricie, jej historię, oglądnęłam film i… zakochałam się w Jej świętości… W tym czasie dane mi było odwiedzić Kraków wraz z przyjacielem, dzięki któremu poznałam św. Ritę, odwiedziłam także klasztor Sióstr na ul. Skałecznej...

Czytaj więcej...