Kategoria Nowenna

Nowenna do św. Rity – dzień ósmy

„Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?”

Ps 42, 3

Jezu, Ty wlałeś już przy stworzeniu w moje serce tęsknotę za Tobą. W mojej duszy jest taka głębia, na którą odpowiedzią jest jedynie głębia Twojej łaski. Sprawia ona, że tęsknię już do wiecznego przebywania z Tobą twarzą w Twarz. Jednak już teraz, na co dzień dajesz mi dostrzec Twoje Miłujące Oblicze w drobnych gestach, które wciąż pobudzają mnie do coraz większych pragnień. Panie, rozpalaj w mym sercu ciągłe pragnienie Ciebie samego, a nie tylko Twoich darów.

Święta Rito, w życiu zakonnym uczyłaś się cierpliwie trwać twarzą w Twarz z Oblubieńcem na modlitwie...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień siódmy

„Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana.
Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.”

Jk 5, 7a. 8

Panie, Ty masz niesamowitą cierpliwość do mnie, pomimo moich ciągłych upadków, nieustannych powrotów do utartych ścieżek grzechu, popełnianych każdego dnia błędów i zaniedbań. A mi tak bardzo brakuje cierpliwości zarówno do siebie, jak i do drugiego człowieka. Często też trudno jest mi oczekiwać na Twoje działanie i próbuję wciąż w nowy sposób wywierać presję na Twoją wolę. W Swej wielkiej Mądrości każesz mi często czekać, uzbroić się w cierpliwość. Daj mi, proszę, łaskę trwania w Tobie i otwieraj me oczy na Twoje przychodzenie.

Święta Rito, ty cierpliwie chodziłaś od jednej ro...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień szósty

„Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.”

Ps 27, 14

Jezu, Ty dajesz mi źródło, przy którym mogę nabrać Ducha Męstwa do trwania. Ty sam wiesz jak ciężko jest mi wytrwać cierpliwie w oczekiwaniu na Twoją łaskę. Jak wiele alternatywnych planów wymyślam, ile próbuję zrealizować na własną rękę. Daj mi więc z Twego Serca dar mężnego oczekiwania nie tylko na Twoje podarunki, ale przede wszystkim na Ciebie samego. Udziel mi łaski tęsknoty za Tobą, abym odważnie trwał na czuwaniu, nawet wtedy, gdy wydaje mi się, że już nie przyjdziesz.

Święta Rito, po śmierci najbliższych odżyło w twym sercu pragnienie wstąpienia do klasztoru. Siostry postawiły jednak warunek – zwaśnione rody musiały się pogodzić...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień piąty

„Jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?”

Mt 26, 40b

Panie, Ty wiesz, jak często deklaruję Ci swoją miłość i wierność, a potem upadam. Moja dusza skłonna jest nawet do największych wyrzeczeń, ale niestety przyciąga ją ku ziemi słabe ciało. Bez Twojej łaski niczego nie mogę uczynić – nawet jednego kroku na Twą chwałę. Ty czuwasz przy mnie stale, nigdy nie nużysz się towarzyszeniem mi. Proszę, Jezu, wzmocnij moje dobre chęci, daj łaskę siły do czuwania przy Twoim kochającym Sercu i rozpoznawania Jego pragnień.

Święta Rito, ty wytrwałaś przy Panu nawet w tej trudnej chwili ogromnego cierpienia, jaka cię niespodziewanie spotkała, gdy utraciłaś swych najbliższych...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień czwarty

„Pan jest wierny we wszystkich swych słowach
i we wszystkich swoich dziełach święty.”

Ps 145, 13b

Jezu, Ty jesteś wierny w obietnicach, jakie mi składasz. Tylko ja tak często zapominam jakie rzeczy mi przyrzekłeś. Twoje Słowo przypomina mi, że przede wszystkim nigdy mnie nie zostawisz, nie przestaniesz kochać, ale też zawsze będziesz przy mnie i podtrzymasz w chwili, która mogłaby się skończyć upadkiem. I chociaż ja tak często jestem niewierny wobec moich obietnic wypowiadanych często w chwilach emocji, Ty pozostajesz zawsze wierny. Daj mi łaskę ciągłego odkrywania Twej obecności, która nigdy nie nuży się moją słabością.

Święta Rito, ty uczyłaś swoich synów bycia wiernymi Bogu...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień trzeci

„Nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc.”

1 Kor 4, 5

Panie, tylko Ty rzeczywiście znasz przyszłość. W Twoich rękach jest całe moje życie, nawet to, co ukryło się w ciemności, na dnie mego serca. I tak, jak nie chciałbym sam być pochopnie osądzony, podobnie i ja nie mogę sądzić innych. Ulecz moje oczy ze skrzywionego spojrzenia na moich braci i siostry. Naucz mnie patrzeć z miłością, bez oceniania, bo przecież nie znam prawdziwych zamiarów nawet swojego serca, a co dopiero serc innych.

Święta Rito, już jako młoda dziewczyna musiałaś podjąć trudną decyzję o wyrzeczeniu się pragnienia zostania siostrą zakonną na rzecz małżeństwa...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień drugi

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (…) Pan jest blisko!”

Flp 4, 4. 5b

Jezu, Ty nie chcesz być daleko ode mnie, w bliżej nieokreślonej odległości we Wszechświecie. Ty jesteś najbliżej jak tylko można – na dnie mojego serca. Bliżej mnie niż ja sam siebie. I to jest dla mnie źródłem prawdziwej radości – ta bliskość Twego Serca, które na wskroś przenika moje. Ukazuj mi to, proszę, każdego dnia wciąż na nowo. Stwarzaj w tej radości we mnie całkowicie nowego człowieka każdego dnia o poranku.
Święta Rito, w młodości nauczyłaś się wytrwałości w modlitwie. Przesiąkałaś Obecnością twego Oblubieńca tak mocno, że już na zawsze On pozostał jedynym źródłem twej radości i siły...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień pierwszy

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”

Mt 25, 13

Panie, Ty wzywasz mnie do nieustannego czuwania przy Twym Sercu. A z drugiej strony – Ty Sam zawsze czekasz na moją odpowiedź. Nigdy nie nużysz się oczekiwaniem na to, aż w końcu będę gotowy odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Lubisz mnie zaskakiwać Swoją łaską, przychodząc niespodziewanie do mojej duszy. Ucz mnie takiej czujności, abym potrafił dostrzegać dary, których mi udzielasz każdego dnia.

Święta Rito, twoi rodzice po wielu latach oczekiwania stopniowo tracili już nadzieję na posiadanie potomstwa. Pogodzili się w sercu z tym faktem. A jednak Bóg ich zaskoczył Swoją łaską, a oni dzięki wiernemu oczekiwaniu, byli gotowi na jej przyjęcie hojnym sercem...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień dziewiąty

„Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili.”

1 J 5, 14-15

Panie, oprócz pokoju największym owocem mojej modlitwy jest ufność Tobie. Wierzę w Twoje Słowo, które zapewnia mnie o tym, że zawsze wysłuchujesz moich próśb. Dzięki łasce mogę doświadczyć Twojej Obecności w moim wnętrzu. A Ona zmienia we mnie wszystko – zaczynając od sposobu myślenia, aż po głębokie zaufanie tej drodze, którą mnie prowadzisz. Wiedziesz mnie ku dobremu. Naucz mnie dostrzegać to dobro, które widzę w Twoim Sercu, również w innych ludziach.

Święta Rito, wierna orędowniczko we...

Czytaj więcej...

Nowenna do św. Rity – dzień ósmy

„Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: „Oto jestem!” (…) Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach.”

Ps 58, 9a. 11a

Jezu, doświadczenie Twojej obecności umacnia moje serce i leczy moją duszę. Dzięki temu, że jesteś ze mną w każdej chwili, uwalniasz mnie od strachu przed innymi i przede mną samym. Wyzwalasz mnie również od lęku przed Tobą, gdy poznaję w Tobie miłującego Oblubieńca. Gdy Ty jesteś ze mną, nikt nie może mnie naprawdę zranić. Choćby ktoś uknuł na mnie dotkliwą nawet intrygę, Ty zawsze wypełnisz me serce swoją miłością i pokojem. Przeprowadzisz mnie troskliwie przez każdą dolinę ciemności. Daj mi łaskę wzywania Ciebie w każdej chwili mego życia.

Święta Rito, ty doświadczyłaś...

Czytaj więcej...